เคล็ด(ไม่)ลับ : ห่างกันซักหน่อย ดูทีวีระยะแค่ไหนถึงออกมาเพอเฟคต์!

ระยะห่างในการชม TV ที่เหมาะสม

จุดที่นั่งห่างจาก TV 1.8 เมตร ขนาด TV ที่เหมาะสม 32 นิ้ว
จุดที่นั่งห่างจาก TV 2.4 เมตร ขนาด TV ที่เหมาะสม 42 นิ้ว
จุดที่นั่งห่างจาก TV 2.8 เมตร ขนาด TV ที่เหมาะสม 50 นิ้ว
จุดที่นั่งห่างจาก TV 3.4 เมตร ขนาด TV ที่เหมาะสม 60 นิ้ว
จุดที่นั่งห่างจาก TV 3.8 เมตร ขนาด TV ที่เหมาะสม 71 นิ้ว

 

สอบถาม: 092-246-8039 Email: info@avvalue.com