โปรเจคเตอร์สำหรับการศึกษาโซนี่ – เพิ่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ด้วยข้อดีของอินเตอร์แอคทีฟโปรเจคเตอร์ … สามารถเลือกเครื่องมือวาดภาพที่ต้องการล่วงหน้าไว้สำหรับใช้วาดในตำแหน่งใดก็ได้บนจออย่างสนุกสนาน.

Showing all 3 results