ตู้เย็น ( Refrigerator )

ตู้เย็น LG คงความสดให้อาหาร ได้ยาวนานกว่าเดิม ถ้าคุณเคยประสบปัญหาผัก ผลไม้เหี่ยวเฉาไปอย่างรวดเร็ว ต้องลองใช้ตู้เย็นแอลจี ปัญหาคุณจะหมดไป

สอบถาม: 092-246-8039 Email: byavvalue@gmail.com

LG-ตู้เย็น-ราคา-สเปค-เปรียบเทียบ-AV Value

ตู้เย็น LG

Showing all 10 results