โปรโมชั่น : เหนือกว่ากับบัตรเครดิตธนชาต พบกับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ

เงื่อนไข

  • เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และ/หรือบัตรเครดิตนครหลวงไทย ที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 3,500 บาท/หมายเลขบัตร/เซลล์สลิป โดยคำนวณยอดใช้จ่ายจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม  และได้ลงทะเบียนพร้อมได้รับข้อความตอบกลับว่าได้ลงทะเบียนแล้ว
  • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,920 บาท/บัญชีบัตร/ตลอดรายการ สำหรับรายการใช้จ่ายที่ชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ไม่นับรวมการชำระผ่านเครื่องรับบัตรฯ (EDC)
  • ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักที่ยังคงสมาชิกภาพและมีสถานะปกติภายใน 60 วัน หลังวันสิ้นสุดรายการ
  • ยกเว้นบัตรเครดิตสำหรับองค์กร
  • ธนาคารฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการเพื่อการตรวจสอบ
  • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ  กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี  โปรดติดต่อศูนย์การค้าโดยตรง
  • กรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน สมาชิกบัตรฯต้องติดต่อธนาคารภายใน 90 วันนับแต่วันที่ธนาคารทำเครดิตเงินคืน
  • กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารฯถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ธนาคารฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ตามที่ธนาคารฯ เห็นสมควร
  • กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ thanachartbank.co.th หรือ โทร. 1770 กด 0 กด 2