จ่ายผ่านบัตรธนชาตรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4%

เงื่อนไข รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4% 20 ก.ย. 62 – 31 ม.ค. 63

ต่อที่ 1:

 • เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และ/หรือบัตรเครดิตนครหลวงไทย ที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,800 บาท/หมายเลขบัตร/เซลล์สลิป โดยคำนวณยอดใช้จ่ายจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม  และได้ลงทะเบียนพร้อมได้รับข้อความตอบกลับว่าได้ลงทะเบียนแล้ว
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 880 บาท/บัญชีบัตร/เดือน หรือจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,520 บาท/บัญชีบัตรตลอดรายการ
 • สำหรับรายการใช้จ่ายที่ชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ไม่นับรวมการชำระผ่านเครื่องรับบัตรฯ (EDC) การสั่งซื้อทองคำทุกประเภท
 • ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักที่ยังคงสมาชิกภาพและมีสถานะปกติภายใน 60 วัน หลังวันสิ้นสุดรายการ

ต่อที่ 2:

 • สิทธิพิเศษเป็นไปตามเว็บไซต์กำหนด
 • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการใดๆ ทั้งสิ้น
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ที่ร่วมรายการ

เงื่อนไขอื่นๆ:

 • ยกเว้นบัตรเครดิตสำหรับองค์กร
 • ธนาคารฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการเพื่อการตรวจสอบ
 • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ  กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี  โปรดติดต่อศูนย์การค้าโดยตรง
 • กรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน สมาชิกบัตรฯต้องติดต่อธนาคารภายใน 90 วันนับแต่วันที่ธนาคารทำเครดิตเงินคืน
 • กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารฯถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ตามที่ธนาคารฯ เห็นสมควร
 • กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ thanachartbank.co.th หรือ โทร. 1770 กด 0 กด 2